новини, новини стежка

Пастуші традиції на польсько-українському прикордонні

Фільм популяризує фольклор та волоську спадщину в Підкарпатському воєводстві (польсько-українське прикордоння). Головною темою фільму є урочистості, пов’язані з виходом пастухів зі стадами овець на випас (весняний редик), а також поверненням із випасу. Фільм має пізнавальний (пояснення історії та сенсу обрядів і урочистостей, пов’язаних із вигнанням овець на полонини та поверненням із випасу), а також популяризаторський (представлення традицій, повсякденного життя пастухів) характер.

Фільм було створено в межах проєкту «Шлях волоської культури на польсько-українському прикордонні» завдяки фінансуванню з бюджету Програми транскордонного співробітництва Польща—Білорусь—Україна 2014—2020.

Comments are closed.

Партнери