новини, публікації

Карпатський соціокультурний огляд 5 (36) 2019

Гори Бещади – місце старих традицій та створення нових

Якщо в пошуковику Google увести запит «Бещади», протягом 0,4 секунди він видасть нам приблизно понад 6 мільйонів результатів. Це, безумовно, один із найкращих результа- тів у Польщі серед географічних та природ- но-культурних регіонів. Для сучасних жителів Підкарпатського воєводства це також і відпові- дальність, щоби захистити його від руйнування та допомагати в розвитку. Своєрідний інвести- ційний бум у цьому регіоні, як в області туриз- му, так і інфраструктури, найкраще свідчить, що потенціал Бещад ще можна розвивати і він має свої резерви. У цьому номері Карпат- ського соціально-культурного огляду ми публі- куємо статті про епоху, коли їхній міф лише зароджувався, набирав «тіла та духу». Ми по- яснюємо феномен так швидкого та численного утворення в Бещадах у 70-х роках XX століття середовища митців через публікацію спогадів людини, яка значною мірою посприяла цьому, — Анджея Потоцького. В інтерв’ю він також розповідає про міф про «Закапьорів».

Ми також зазирнемо в стародавню демоноло- гію бойків, яка особливо жива на території України, де вони живуть і сьогодні в щільних групах.

Але Карпати — це також культура дереви- ни, яка, завдяки перипетіям долі, збереглася в цьому регіоні найчисленнішою в Європі. Її приклади — це церква св. Георгія в Дрогоби- чі в Україні, своєрідна «розмальована поема в дереві», а також ансамбль середньовічних церков XV століття, велика кількість яких збе- реглася на території Прикарпаття. Серед них виділяються з погляду збереження цінних еле- ментів інтер’єру дві: у Близному та в Гачеві. Ця остання опинилася на маршруті експедиції експертів, які завдяки проєктові «Карпатська розета» мандрують територією Прикордоння. На їхньому шляху слідування опинилося село Яслиська, у якому збереглася оригінальна де- рев’яна забудова XIX та початку XX століття.

Цікавою подорожжю в минуле є також стаття про бортництво, що передувало роз- виткові бджільництва, у якій представлено розвиток цієї галузі економіки на нинішньому польсько-українському прикордонні з часів се- редньовіччя.

 

Завантажити KPSK 5

Comments are closed.

Партнери