Світ карпатських розет

У вересні 2018 року розпочалася реалізація проекту «Світ карпатських розет — заходи із збереження унікальності культури Карпат» (англ. The world of Carpathian rosettes — activities for preserving the cultural uniqueness of the Carpathians), що фінансується в межах Програми Транскордонного Співробітництва Польща — Білорусь — Україна.

Проект спільно виконують 11 організацій: три з Польщі та вісім з України. Партнерство складають три неурядові організації, асоціація органів місцевого самоврядування, шість органів місцевого самоврядування та один ВНЗ. Провідним партнером проекту є Асоціація «Pro Карпатія» з Жешува. Проект реалізується на території чотирьох регіонів польсько-українського прикордоння: Підкарпатського воєводства, а також Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Головною метою проекту є збереження культурної та історичної спадщини Карпат (традицій, ремесел, звичаїв, музики, архітектури). Ця мета буде досягатися через реалізацію конкретних цілей:

 • розвиток транскордонної співпраці у сфері управління культурними та історичними ресурсами Карпат,
 • популяризування знань в області регіональних традицій, практики та ручних ремесел,
 • підвищення компетенції окремих місцевих громад у сфері управління культурною спадщиною регіону.

Цю частину Карпат, на території якої реалізується проект, колись вважали за чарівну країну полонин, великих гір, пастухів. Територія, культурну спадщину якої створювали гуцули, бойки, лемки, а також підгіряни та долиняни. Екзотична культура цього населення протягом століть приваблювала вчених, дослідників, а також поетів і художників. Сьогодні кордони розділяють цей етнографічно-географічний регіон, зокрема, на польську та українську частини. Невпинний процес цивілізаційних змін призвів до занепаду місцевої культури, традицій і ремесел, як із польського, так і з українського боку. Проте в Польщі значення місцевої культури, традицій більш помітно, що видно в сучасних туристичних трендах: адже туристи шукають автентичності (3xE: education, excitement, entertainment, Tourism 2020–Vision, UN WTO). Однак на її території часто використовуються іноземні культурні патерни (наприклад, хати в закопанському стилі).

У той час як в Україні збереглося більш автентичних форм, що пов’язані з традиціями регіону. Зберігаються професії, яких у Польщі більш немає. Однак їхнє значення для збереження культурної ідентичності регіону недооцінюється. Така ситуація є результатом обмеженого знання суспільства, адже традиція розглядається не як синонім бідності, а повинна бути показником вартості. По обидві сторони кордону помітна відсутність комплексного бачення використання історичної та культурної спадщини, дії завдають шкоди довкіллю, а загальна історична спадщина є одним з основних конкурентних переваг регіону (ENI CBC PROGRAMME). Проблеми, що описуються, впливають на розвиток регіону: знижують його привабливість, сприяють розмиванню та нищенню слідів культурної спадщини.

Процес уніфікування місцевих спадщини Європи особливо торкається культурних ресурсів Карпат, що призводить до занепаду регіональних традицій і ремесел. До цього призвели також історичні події. Така ситуація має місце як на польському, так і на українському боці.

Реалізація проекту дозволить створити Карпатський Центр Культурної Спадщини «Розета», що складатиметься з чотирьох рівноправних центрів. З українського боку в населених пунктах Косів, Урич, Колочава, а в Підкарпатському воєводстві — у Бистрому біля Балигороду. Їхнім завданням буде популяризування культурної спадщини Карпат, розроблення спільної політики у сфері управління та популяризування історичної та культурної спадщини на регіональному та місцевому рівнях, підвищення знань місцевих громад у цій області. Їхня співпраця допоможе розробити зразкові моделі залучення місцевих громад до управління культурними ресурсами, а також розробити інтегрований інструмент для транскордонного регіону. Це все допоможе підготувати спільний графік дій, що популяризуватимуть культурні цінності регіону польсько-українського прикордоння.

Ці продукти зможуть використовувати як партнери, так і цільові групи: регіональні та місцеві органи влади, державні заклади культури, неурядові організації, місцеві лідери, пілотні громади (Тростянець, Косів, Урич, Колочава, Бистре) та туристи.

Розроблені рішення відповідатимуть Конвенції Фару, Карпатській Конвенції, моделі Aarhus Sustainability та ґрунтуватимуться на включенні місцевих громад в управління культурними та історичними ресурсами. Громад свідомих, що зберегти спадщину Карпат неможливо через дії, що реалізуються лише по один бік кордону.

Цільовою групою проекту є регіональні та місцеві органи влади, неурядові організації, місцеві лідери, мешканці пілотних громад (Тростянець, Косів, Урич, Колочава, Бистре), посередньо також туристи, кінцеві бенефіціари — це місцеві лідери, власники нерухомості, органи місцевої та регіональної влади та працівники Партнерів.

Дії:
 1. Польсько-українська мережа людей, організацій, установ та культурних заходів:
 2. Польсько-український карпатський центр спадщини «Розета»: Карпатський інститут (Бистре).
 3. Польсько-український карпатський центр спадщини «Розета»: Бойківський центр (Урич).
 4. Польсько-український карпатський центр спадщини «Розета»: Амфітеатр (Колочава).
 5. Польсько-український карпатський центр спадщини «Розета»: Карпатський центр (Косів).
 6. Культурні зразки сучасних Карпат (дослідження культурної ідентичності мешканців, етнографічні вправи, архітектурні проекти),
 7. Соціалізована модель управління культурними та історичними ресурсами в Карпатському регіоні:
 • розробка плану збереження та управління спільною культурною та історичною спадщиною
 • розробка плану серед громади села Тростянець,
 •  застосування розробленого плану в інших громадах: Колочава, Косів, Урич, Бистре
 • розробка соціальної моделі управління культурними та історичними ресурсами в Карпатах на базі знань під брендом Aarhus Sustainability Model (AMS)
 1. Вдосконалення навичок окремих громад в області управління культурною та історичною спадщиною:
 • тренінги в області залучення та зміцнення компетенцій місцевих громад у сфері збереження та розвитку культурної спадщини, зокрема управління загальними культурними ресурсами, популяризування культурної та історичної спадщини, розвиток туристичних продуктів
 • тренінги в області залучення та підвищення кваліфікації операторів охоронюваних територій, органів державної влади, організаторів заходів, волонтерів
 1. Популяризування творчості та ремесел (майстер-класи, фестивалі, участь у туристичних виставках, публікації, промо-ролик),
 2. Управління проектом.
Передбачувані результати:
 • вдосконалення двох об’єктів культурної та історичної спадщини, що є безпосереднім результатом підтримки Програми (Урич, Косів),
 • 23 транскордонні культурні заходи, організовані за підтримки Програми,
 • 3,3 тис. учасників транскордонних культурних заходів,
 • 1 рекламна кампанія, що стосується місцевої історії та культури (культурна та історична спадщина),
 • 5 нових стратегій/політик популяризування та збереження місцевої культури та/або історичної спадщини,
 • 8 публікацій, що описують культурну та/або історичну спадщину регіону,
 • 2 новостворені об’єкти інфраструктури, що служитимуть місцевій громаді для збереження місцевої культури та/або історичної спадщини (Бистре, Колочава),
 • 14 тренінгів для персоналу, що відповідає за управління культурною та історичною спадщиною.

Партнери